બેકરી જેવી સરસ નાનખટાઇ ઘરે બનાવવાની રીત||easy homemade nankhatai recipe

You may also like...

29 Responses

 1. Dezi Shukla says:

  Love it this recipe

 2. AYUSHI SHAH says:

  hamnathi mane send nathi karta jsn

 3. Vegetable ghee j vapravu pade chokha gheema na bani shake

 4. Julie Yadav says:

  mast. poteto wefar banavta​ sikhvado

 5. Shruti Shah says:

  dalda ghee ni jagyae apdu normal ghee na lai shakay?result ke taste ma fer pade?

 6. Hiii mem kem choo thanks

 7. joshi radhs says:

  mem apde dalda ni jagya par homemade ghee lai sakiye…

 8. Nita Dhimar says:

  This video is nice 😊

 9. Chocolate cake presser cookera ma banavane ezzy retta batavo

 10. શુદ્ધ ઘી લઇ શકાય?ઘઉં નો લોટ ચાલે.મેદા વાળી પ્રોડક્ટ નથી ખાતા.
  Veg puf શીખવાળોને.
  👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
  જય સ્વામિનારાયણ

 11. sumita sapra says:

  mst dhaba style dahitikhari sabji sikhvadjo ne

 12. mugdha modi says:

  Can we use wheat flour instead of all purpose flour?

 13. thanx mam my fevret 😘😘😘😘😘😘😘😘😘🌻🌻🌻

 14. varsha p says:

  Can we use desi ghee?

 15. Rupal Mistry says:

  Dalda ghee no option shu che?

 16. bhumi parmar says:

  Yup…nankhatai…thanku ma'am …thanku so much…jsn

 17. Ghee dalda na levu hoi ne gharnu ghee levu hoi toa lai sakay??

 18. Cooker ma bnavi hoy to timing and kevi flame rakhvi e kho ne plzz

 19. Shree Patel says:

  💕💋😘💋😘You are Superb😘💋😘💋💕

  But I Don’t understand why you have Stopped Writing Measurements in the Description box 😭🤐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *