✔ සුවපත් දිවියට උදෑසන ආහාරය හෙරලි Healthy breakfast recipe by Apé Amma

You may also like...

8 Responses

 1. Apé Amma says:

  දැවිල්ල අඩු රතු පාටට රසවත් පොලොස් කරිය Red Pollos Curry by Apé Amma
  https://www.youtube.com/watch?v=MdYGBncZPUc

  සාම්ප්‍රදායික පොලොස් ඇඹුල | Sri Lankan traditional baby jackfruit curry recipe by Apé Amma
  https://www.youtube.com/watch?v=y-1I4ttRM5A

  කිරි රහට කිරි කොස් උයන හැටි බලමු Kirikos Curry by Apé Amma
  https://www.youtube.com/watch?v=BzBJhvqi6Xw

  Kos Malluma recipe by Apé Amma ‍| කොස් මැල්ලුම
  https://www.youtube.com/watch?v=G22zOGNyQq4

 2. It's lovely video, thank you ape amma.

 3. diwyaloke rahai!! 😀😀

 4. Araliya Bt says:

  Aththatama danan hitiye na hariyata kos thambana hati. bohoms sthuthi ape amma.

 5. Saman Wije says:

  ape amma oya hari shakthimath!!

 6. Padma Jenet says:

  Thank you, this is definitely a healthy breakfast!

 7. mage mahaththayath dan ape ammage vedio balala gedara kama hadanawa.. Thank you 😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *