முட்டை சாதம் / Egg Rice in Tamil /Quick Lunch Box recipe / Easy Egg Fried Rice

You may also like...

2 Responses

  1. நீங்கள் தயார் செய்த முட்டை சாதம் எனக்கு மிகவும் பிடித்துள்ளது. கொஞ்சம் சாப்பிட குடுங்க தோழி!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *